De BHV-cursus (Bedrijfshulpverlening) is een verplicht onderdeel binnen de Arbo-wet.
Volgens deze wet moet elk bedrijf en elke instelling of school bedrijfshulpverlening regelen
en zorgen voor één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners.
Een goede BHV-organisatie voorkomt, beperkt en/of bestrijdt schade en/of letsel op de werkvloer bij incidenten.
Heeft een bedrijfshulpverlener de opleiding goed doorlopen en het BHV-diploma behaald?
Dan voldoet de werkgever/directie aantoonbaar aan de wettelijke basisverplichting voor bedrijfshulpverlening.

Voor wie is de BHV-opleiding bedoeld?

De opleiding Bedrijfshulpverlener is bestemd voor personen
die deel gaan uitmaken van een BHV-organisatie. Speciale voorkennis is niet nodig.

Inhoud Basis BHV-cursus

De Basis BHV-cursus volgt de richtlijnen en eindtermen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV).
De training duurt 2 dagen of 4 dagdelen en biedt veel afwisseling tussen theorie en praktijk.
De cursus bedrijfshulpverlening bestaat uit de volgende 4 modules:

 • Niet-spoedeisende Eerste Hulp
  Snij- brandwonden, kneuzingen, botbreuken, letsel aan het oog
 • Spoedeisende Eerste Hulp
  Rautekgreep, , AED-reanimatie, verslikking, eerste hulp bij ziektebeelden (epilepsie, beroerte, hartinfarct, suikerziekte, shock)
 • Brandbestrijding
  Beginnende brand,  brandslanghaspel, sproeischuimblusser, CO2 blusser, poederblusser, blusdeken
 • Ontruiming
  Deurprocedure en ontruiming, communicatie, alarmeren,

BHV-examen

Het BHV-examen bestaat voor iedere module uit een theorie en een praktijkgedeelte.
De praktische vaardigheden worden gedurende de lesdag getoetst.
Het theorie-examen vindt plaats aan het einde van de lesdag onder beoordeling van het NIBHV.

Cursisten die zowel de praktijkonderdelen als de theorie-examens positief afsluiten,
ontvangen het NIBHV-diploma Bedrijfshulpverlener.
De kosten voor het examen en het BHV-diploma zijn bij de cursusprijs inbegrepen.

BHV-cursus op maat of in-company?

Een Basis BHV-cursus op maat of op uw locatie?
Ook dat behoort tot de mogelijkheden.
De voordelen hiervan zijn;

 • De inhoud van de BHV-cursus wordt afgestemd op uw specifieke bedrijfssituatie, indien gewenst.
 • Cursisten oefenen in hun eigen werk